Responsive image

Thommy Gustafsson Art & Design

tg@tgad.se

Sedan sjuttiotalet har jag varit verksam som grafisk formgivare, art director och även illustratör. Under två decennier på reklambyråer och därefter i egen regi.

Det har i första hand handlat om trycksaksproduktioner: broschyrer, annonser, logotyper, grafiska profilprogram samt design och layout av en och annan bok.

Med tiden har jag alltmer låtit mina egna intressen styra val av uppdrag och numera domineras min verksamhet att producera informationsmaterial mest kring skydd av levande vatten, återställande av funktionella bottenstrukturer, friska fiskbestånd – kort sagt liv i och kring levande vatten.

Min verksamhet har mynnat i sådant ur ett långvarigt utövande av flugfiske (som kan vara en fin inkörsport till djupare förståelse av samspel i naturen och ekologiska sammanhang).

Jag var under tretton år chefredaktör och grafisk producent för tidskriften Flugfiske i Norden.

Utöver tecknat med penna och tusch samt målat i akvarell på papper, arbetar jag i programvaror som InDesign, Photoshop och Illustrator.

(Klicka för fler bilder)


Responsive image

Responsive image